Herken je dit?

Klantgericht werken, digitaliseren, efficiency verhogen, outsourcen, …

Verandering

Veranderingen in organisaties betekenen van alles voor de mensen die er werken. Nieuwe werkwijzen, een andere plek, nieuwe collega’s, andere taken, loslaten en nieuwe dingen eigen maken: kortom iets ánders gaan doen.

Hand in hand

Voor mij gaan organisatieveranderingen en gedragsverandering hand in hand. Met een duidelijk verhaal, een veranderplan en passende communicatie- en leeractiviteiten help ik je verder. Zodat jullie de dingen echt anders gaan doen.

MIJN AMBITIE IS

Anderen laten groeien

DESKUNDIG

Mijn ambitie is anderen te laten groeien. Als adviseur maak ik mensen en organisaties sterker door hen bij veranderingen te helpen met oplossingen op het snijvlak van human resources en interne communicatie. Als ervaren manager ken ik de dilemma’s, uitdagingen en valkuilen die je daarbij tegenkomt.

RESULTAAT- GERICHT

Ik schakel gemakkelijk van top naar vloer en andersom, kan abstracte doelen vertalen naar de concrete praktijk van alledag en maak complexe zaken simpel. Met oog voor het proces en de menselijke maat blijft mijn focus het resultaat. Professioneel, van top tot vloer, resultaatgericht.

Image module
OVER MIJ

Mijn achtergrond

Ik heb een brede academische basis (onderwijskunde, bedrijfskunde, verandermanagement) en ben getraind en ervaren in diverse praktische skills. Na mijn loopbaan in een industriële multinational omgeving heb ik voor veel verschillende klanten gewerkt, zowel profit als non profit.

Wat ik doe

MIJN WERK
Image module

Op maat

ADVIES
Afhankelijk van het vraagstuk en de fase van verandering kan ik je op maat adviseren en ondersteunen. Daarbij gebruik ik tools en methodieken uit zowel het HR- als het communicatievak.
Image module

Tijdelijk

Interim
Bij langere verandertrajecten of thematische programma’s kan ik je helpen als programma- of projectleider. Bovendien kan ik tijdelijk invulling geven aan een interne rol als adviseur of manager, bijvoorbeeld op het gebied van HR Development of Interne Communicatie.
Image module

Uitvoering

Training & Coaching
Voor de begeleiding van veranderingen bij mensen in hun werk zet ik me graag in als trainer of coach. Ik kan leertrajecten ontwikkelen en uitvoeren, zowel bij teams als individuen.
PARTNERS
Blekkink werkt samen
Vanuit Blekkink Verandermanagement werk ik graag samen met andere professionals die mij versterken en aanvullen. Zo kunnen we samen onze klanten de meest passende oplossing bieden.

Mensen inspireren

MIJN WERK VOOR KLANTEN

Vraag

Help ons de nieuwe leiderschapsvisie door te vertalen naar het niveau van de productievloer en daar volledig te implementeren. We willen de meewerkend voorlieden zodanig in hun kracht als leidinggevende zetten, dat we het beste uit alle medewerkers halen.

 

Aanpak

Samen met HR is het corporate leiderschapsprogramma onder de loep genomen en een training ontwikkeld die aansluit bij het niveau en de belevingswereld van de doelgroep. Belangrijkste componenten in de aanpak zijn coaching on the job en groepstrainingen rondom de gemeenschappelijke leiderschapsthema’s. Op deze manier maakt de groep als geheel groei en ontwikkeling door én krijgt elk individu de gelegenheid zijn eigen leerpad en tempo te volgen. Het traject neemt een aantal maanden in beslag en wordt uitgevoerd samen met een aantal partner-coaches.

 

Resultaat

Het betreft een meerjarig programma over alle productie-afdelingen heen. De afdelingen die het traject hebben afgerond leveren nu betere prestaties, de voorlieden werken beter samen en staan steviger in hun rol als leidinggevende.

Vraag

We gaan een nieuwe digitale samenwerkingsomgeving implementeren en dat vereist een andere manier van werken voor iedereen. Adviseer en help ons ervoor te zorgen dat gebruikers daadwerkelijk in de digitale omgeving gaan werken en dat dit de norm wordt in onze organisatie.

 

Aanpak

Eerst is gekeken naar de context en relevantie: Hoe past de nieuwe manier van werken binnen het grotere geheel? Welke veranderingen vinden er nog meer plaats en welke rol spelen digitalisering en samenwerking daarbij? Op basis daarvan is een concept aanpak ontwikkeld die bij een aantal pilotgroepen getoetst is. Na aanpassing is deze aanpak over de hele organisatie uitgerold.

Twee aandachtsgebieden in de aanpak waren communicatie en leren. Communicatie om de nieuwe manier van werken te verduidelijken, zichtbaar te maken en mensen te motiveren ermee aan de slag te gaan. Leeractiviteiten in allerlei vormen om mensen op weg te helpen en te ondersteunen in de nieuwe digitale omgeving.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan het verankeren in de organisatie, zodat de nieuwe manier van werken door alle disciplines en het management ondersteund zou blijven worden.

 

Resultaat

Alle medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om te werken in de digitale omgeving. Er staat een ondersteunende structuur (o.a. trainingen, super users, e-learning) om dit goed op niveau te houden. De nieuwe manier van werken is integraal onderdeel van de het werken bij de provincie en krijgt aandacht in de jaargesprekken.

Vraag

Als Programmamanager ben ik verantwoordelijk voor veranderprogramma’s met veel impact. Daarbij kom ik verschillende problemen en tegenwerking tegen, daar worstel ik mee. Ik heb behoefte aan een klankbord, een kritische spiegel en soms ook aan concreet advies of ideeën.

 

Aanpak

Na een eerste kennismaking werd afgesproken dat de programmamanager zelf zou aangeven op welke momenten en bij welke vraagstukken zij ondersteuning wilde. Afhankelijk daarvan werd gekozen voor persoonlijke gesprekken of meer workshop-achtige sessies, eventueel met deelname van directe collega’s van de gecoachte. Ook vonden ad hoc telefonische of skype- gesprekken plaats.

 

Resultaat

Het resultaat was dat de gecoachte na elke sessie oplossingen of strategieën had gevonden waarmee ze verder kon. Zo kwam ze steeds sterker in haar rol te staan en kon ze met meer overtuiging en zelfverzekerdheid haar programma’s succesvol afronden.

Wat anderen over mij vertellen
Image
Een succesvolle verandering staat of valt bij een goed plan en een professionele implementatie. Daarbij heeft Angelique ons uitstekend geholpen. Maar het werkelijke succes komt door maat- en mensenwerk. Vanaf ons eerste contact doorgrondde Angelique de nuances , was partner in het aanbrengen van scherpte en voelde zich medeverantwoordelijk voor een succesvolle implementatie. Ik had steeds het gevoel aan het roer te staan, waarbij Angelique mijn slimme navigator was. Geweldig dat we koers hebben kunnen houden en ons doel hebben bereikt.
Rob Karsmakers
Philips
Image
In een samenwerking met Angelique heb ik inmiddels meerdere projecten bij overheid en bedrijven gedaan op het gebied van persoonlijk ontwikkeling en leiderschap. Een hele fijne samenwerking met een open houding en stimulans. Ik heb de kracht ervaren van een vakvrouw, die weliswaar fragiel oogt, maar staat als een huis. Zij weet haarfijn de nuances te ontdekken, in organisaties en projecten, in wat nodig is en wat niet. Zij weet een organisatie te bewegen door de verantwoordelijkheden op de juiste plaats neer te leggen. Zij weet met gepaste inzet mensen in te laten zien waar krachten en mogelijkheden liggen, zowel in de projectaansturing als in de coaching van medewerkers. Het is een feest om met haar samen te werken.
Tom Zomer
Waardevol
MIJN CV

Succesvolle projecten

AkzoNobel • Alliander • CMO Stamm • Crowdynews • De Nieuwe Bibliotheek Almere • Delft Support • Dewulf • Emmtec Services • Friesland Campina • Gemeente Opsterland • Getronics • HanzePro • Het CAK • Hondsrug College • ICM • KPN • Medisch Spectrum Twente • Ministerie SZW / Inspectiedienst • Netwerk ZON • NFU • Noordhoff Uitgevers • OZJT / Regio Twente • Philips • Provincie Fryslân • Provincie Groningen • Radboud UMC • RTV Drenthe • RTV Noord • The Learning Network • UMCG • Universiteit Utrecht • Vattenfall

Wil je meer weten?

NEEM CONTACT MET ME OP
ADRES

Doarpsstrjitte 34  |  9245 HR Nij Beets

TELEFOON

06 27374528

E-MAIL

info@blekkink.nu

KVK

01139660

Image module